http://www.zaposlitevljubljana.si/propranolol-10-mg/

Zaposlovanje izven Ljubljane

Ruralna in deželna področja sicer ponujajo omenjene možnosti zaposlovanja, vendar je tudi na ruralnem področju trg dela raznolik in razmigan. Prisotne so vse veje gospodarstva in industrije, z izjemo morebiti tercialnih poklicnih nivojev, torej zaposlovanja na univerzah, v bolnicah ter znanstvenih inštitutih. Ti so ponavadi locirani v večjih mestnih središčih. Vedno več je tudi zaposlenih, ki se iz večjih mestnih središč na svoje delovno mesto peljejo v ruralna okolja… torej obratni trend, od sicer pričakovanega in običajnega. Dejstvo, da mogoče ruralna in podeželna območja zaostajajo v razvoju, pa nas ne smejo prestrašiti pri iskanja zaposlitev v teh regijah in s tem izboljšanju stanja v teh krajih.